POLSEKO’YA KISA BİR GİRİŞ

Polseko; politika, sosyoloji ve ekonomi konuları başta olmak üzere sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında okunmaya değer yazıların paylaşılmasını amaçlayan, okuyucularının siteden bir şeyler öğrenmeden ayrılmaması için çalışan, uzun vadede bir bilgi hazinesine dönüşmeyi dileyen bir sitedir. Herkesin katılımına açıktır; akıldan, mantıktan, bilimden ve vicdandan yana olduğu sürece her görüşün ve yorumun kabul gördüğü bir yerdir. Özellikle yarınlarımız olan gençlerimizin düşünmesine ve sorgulamasına yardım etmeyi, bu arada da düşünmeyi seven insanlara ve inatla hala vatanperver olanlara hitap etmek amacını güder. Daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Eğer Polseko’da yazılarınızı paylaşmak isterseniz ve aşağıdaki şartlara uyacağınızı düşünüyorsanız polseko@outlook.com adresine yazılarınızı gönderin, Polseko büyürken onu büyüten bir parça da siz olun.

İÇERİK, SİTENİN MUHATAPLARI VE SİTENİN AMACI

Polseko; politika, sosyoloji ve ekonomi büyük üst başlıkları altında gündelik siyasetten dönemsel ekonomik analize, kültürden mitolojiye geniş bir alanda, belki görece az sayıda fakat tümü okunmaya değer kalitede içeriklerin paylaşılması amacı güden; bu amacı paylaşan herkesin her türlü katkısına açık bir sitedir. Tarafsız değildir, her aklı başında kişi ve kurum gibi akıldan, mantıktan, bilimden ve vicdandan yanadır.

Site, üç gruba hitap etme amacındadır. Bunların ilki ve en önemlisi, yarınlarımız olan gençlerimizdir. İkinci grup, bilgiye ve düşünmeye değer verenlerdir. Son grupsa hala gerçekten vatanperver olanlardır. Yani site herkese ulaşma kaygısı gütmemektedir. Tıpkı içeriği gibi okuyucusunun da değerli olmasını dilemektedir.

Orta vadede site, yalnızca Türklere değil İngilizce bilen dünyaya da açılma hedefi gütmektedir. Amaç, öncelikle Türkiye olmakla beraber bilgiye ulaşmaya çalışan insanların ziyaret edebileceği bir site kurmaktır. Kategorik olarak kıyas götürmez olsa da Stanford Üniversitesi’nin Felsefe Ansiklopedisi gibi bir yapıya ulaşmak ve en azından o içeriğe yaklaşık içerikler sunmak amaçlanmaktadır. Orta vadede sitenin prestij sahibi olmuş olması için çalışılacaktır.

SİTE GENEL KURALLARI

 • Siteye eklenecek tüm içeriklerin yukarıda sunulan yapı ve şekil şartlarına uyumlu olması gereklidir.
 • Yazarlar kendi aralarında tartışmakta özgürdür. Site, bunun medeni ve sitenin amacına uygun bir şekilde yapılmasını talep eder.
 • Sitede paylaşılan yazıların, yazarın kendi üretimi olması esastır. Alıntılarda, alıntının yapıldığı kaynak her zaman gösterilecektir.
 • Her yazar kendi yazısının sahibidir ve dilediği yerde dilediği şekilde paylaşmakta özgürdür. Farklı yerlerde yapılacak paylaşımlarda siteye link verilmesi teşvik edilse de bu zorunlu değildir. Kimsenin üretiminin üzerinde tahakküm kurulabilir değildir.
 • Türkiye’de günbegün artan baskı ortamına rağmen site düşünce özgürlüğünden taraftır ve herkesin dilediği fikri, yukarıda anılan kurallara uyduğu sürece, paylaşmasını diler.

SİTENİN PLANLARI

Sitenin kısa, orta ve uzun vadeli planları şu şekildedir:

Kısa vadede ilk temel amaç sadık bir okuyucu kitlesi edinmektir. Yukarıda anıldığı üzere sitenin hedef kitlesi dardır ve bu dar kitlenin belli bir siteyi takip etmeleri için ikna olmaları kolay değildir. Bu az sayıdaki insanı kazanabilmek önceliklidir.

Orta vadede sitenin ilk amacı prestij sahibi olmasıdır. Sitenin yayınlandığı ilk günden itibaren sahip olunan bu amaçta murat sitede paylaşılan yazıların en azından yarısının referans olması veya olabilmesidir. İkinci amaç sitenin iki dilli hale gelmesidir. Bu, yazıların sonradan çevrilmesi anlamına gelmemektedir. Her yazı, yazıldığı anda da, sonrasında da İngilizceye (veya Türkçeye) çevrilebilir. Özellikle teorik metinlerin ve Türkiye’yi anlatan veya açıklayan metinlerin çevrilmesi ile sitenin küçük çaplı bir Türkiye referansı haline gelmesi amaçlanmaktadır. Üçüncü hedef, sitenin gelir elde edebilmesidir. Bu, reklam gelirleriyle gerçekleşebileceği gibi okurların yapacağı desteklerle de gerçekleşebilir. İlerleyen süreçte bu konu sitenin yazarlarıyla görüşülerek karara bağlanacaktır.

Sitenin “yeterli” yazar ve okur/ziyaretçi sayısına ulaşması durumunda iki ayda bir tematik e-dergiler yayımlanacaktır (demokratikleş[me]me, Türk modernleşmesinin sorunları, gelir adaletsizliği ve alternatif sağ gibi). Bu dergilerin yapısı ve işleyişi için Polseko Yayınları sayfasına bakılabilir.

Uzun vadede amaç site içeriğinin en az dörtte üçünün referans olabilecek kalitede olmasıdır.

İÇERİKLERİN YAPISI

 • Tüm yazıların Türkçe (veya İngilizce) dilbilgisi ve yazım kurallarına uyması temel şarttır. Sunulan fikir veya argümanlar ne kadar doğru, güzel veya yeni olursa olsun doğru bir dille aktarılamıyorsa site için değersizdir.
 • Sunulan argümanların verilerle veya eldeki literatürle desteklenmesi esastır. Kişisel fikirler önemli olduğu kadar bu fikirlerin dayandığı kaynaklar da önemlidir ve bu kaynakların yazılarda sunulması gereklidir. Kaynaklar akademik bir şekilde verilmek zorunda değildir; eser adı, müellifi ve ya ilk, ya da alıntılanan yayın yılının belirtilmesi yeterlidir (örneğin Carl Schmitt, The Concept of the Political, 1932).
 • İstisnai durumlar haricinde yazıların en az 400 kelime uzunluğunda olması istenir. Bu, bir argümanın sunulması ve desteklenmesiyle karşıt argümanın yanlışlığının gösterilmesi için gerekli görülmektedir.
 • Sitede paylaşılan ve yazarım özgün üretimi olmayan her şeye referans verilmesi zorunludur. Bu, paylaşılan bir görsel olabileceği gibi bir yazı çevirisi veya bir alıntı da olabilir. Referanssız alıntılar, yazarın hesabının ve önceki tüm yazılarının silinmesiyle sonuçlanacaktır. Polseko, her şeyden önce ve fazla etik değerlere önem verir.
 • Yazı içerisinde paylaşılacak görsellerin, kullanımının ücretsiz olduğu görsellerden seçilmesi veya yazarın kendi üretimi olması dilenir. Serbest kullanıma izin verilmeyen görsellerde görselin alıntılandığı kaynağın belirtilmesi zorunludur.

İÇERİKLERİN ŞEKLİ

 • Sitede dört tür yazı paylaşılacaktır: Analizler, teorik metinler, istatistikler ve dersler. Bunlar birbirini dışlar değildir. Analizlerin içinde istatistikler, derslerin içinde analizler vs. olabilir. Gündelik siyaset kategorisi dışında, kişilerin yalnızca kendi fikirlerini sunması ve bu fikirleri kaynaklarla desteklememesi kabul görmemektedir.
 • Her yazı, birden fazla başlık altında paylaşılabilir. “2002-2007 Arasında Türkiye’de Ekonomik ve Politik Değişim” başlıklı bir yazı, siyaset ana başlığında yer bulacağı gibi ekonomi başlığında da yer bulacaktır. Birden çok alanın içine girebilen bu gibi yazılar, ilgili kategorilerin tümünde paylaşılacaktır.
 • Yazıların anahtar kelimelerinin ilgili yazıya eklenmesi dilenmektedir.
 • Sitenin barındırma hizmetinde kısıtlı disk alanı bulunduğu için yazılarda paylaşılacak görüntülerin mümkün olduğunca dış kaynaklarda barındırılması, yalnızca yazının öne çıkan görselinin (daha önceden eklenmiş görsellerin yeterli olmaması durumunda) sitenin görseller kısmına eklenmesi dilenmektedir. İlerleyen zamanlarda sitenin maddi gelir edinmesi veya site yönetiminin siteye daha fazla maddi kaynak ayırabilmesi durumunda bu şartın ortadan kalkması umulmaktadır.

İÇERİKLERİN DİLİ

 • Site, temel olarak Türk kullanıcılara hitap etmeyi amaçladığı için yazıların Türkçe olmasını dilemekteyiz. Öte yandan İngilizce yazılar paylaşılabilecektir. Amaç, orta vadede sitenin iki dilli bir yapı alması ve her yazının değilse dahi site içeriğinin büyük kısmının hem Türkçe hem İngilizce dillerinde paylaşılmış olmasıdır.
 • Bu iki dilin dışındaki yazılar, hem farklı dillere yeterince hâkim olan editörlerin bulunmaması, hem de orta vadede ulaşılması hedeflenen kitlenin bu iki dilin en az birini bilecek olması nedeniyle sitede paylaşılmayacaktır.

YAZARLIK HİYERARŞİSİ

Sitede üç tür yazarlık vardır.

 • İçerik Sağlayıcı: Siteye yazılarını gönderen ve yazılarının paylaşılması onaylanan kişiler katkı sağlayıcı olarak sitenin bir parçası olur. Bu kişilerin yazıları, 10 yazı sitede paylaşılana dek editörlerce onaylanır. Sitede görünecek olan isim, kişinin kendisince belirlenecektir. Site, kişilerin gerçek adları yerine bir müstear ad kullanmalarını tavsiye etmektedir.
 • Yazar: İçerik sağlayıcı olarak en az 10 yazısı sitede paylaşılan kişiler yazar olurlar. Bu gruptaki yazarların yazılarının direkt paylaşılabilmesi için editör denetimi gereksinimi ortadan kalkar. Öte yandan editörler, yazarlarca paylaşılan yazıları denetlemekte özgürdür.
 • Editör: Editörler, kendileri yazı paylaşabildiği gibi paylaşılan ve paylaşılmak üzere bekleyen yazıların denetiminden sorumludurlar. Editörler, içerikle alakalı yukarıda anılan şartları sağlamayan yazıların düzeltilmesini ilgili yazardan talep edebilecekleri gibi bu yazıları silme hakkına da sahiptirler.

OLASI GELİRLER

Site, gelir elde edebildiği zaman bu gelir yazarlarının olacaktır. Site yönetimi, gelir edinildiği zaman bu gelirleri yazarlarıyla paylaşmak zorundadır. Site gelirlerinin yazarlarca denetlenebilir olması esastır.

Gelirler öncelikle alan adı ve barındırma hizmetlerine ödenen ücretlerin belgeli bir şekilde sunulmasının ardından bunları karşılamak üzere kenara konacaktır. Bu hizmetlerin bitimine iki ay kaldığında, bu hizmetlerin uzatılabilmesi için gerekli olan miktar aynı şekilde kenarda tutulacaktır.

Sitenin aktif olabilmesi için gerekli olan giderlerden artan miktarın %20’si AKUT, TEMA ve LÖSEV’e bağış yapılacak, arta kalan kısım yazarlar arasında paylaşılacaktır. Bu paylaşım, herkesin eşit pay alması yerine şu iki yöntemden biriyle, veya alternatif ve yazarlarca kabul görecek bir şekilde, olacaktır:

 • Yazı Başına Gelir: Her yazar, siteye eklediği yazı kadar pay alacaktır. İlk gelirde yazarın o güne dek yazdığı tüm yazılar üzerinden paylaşım yapılacak; sonrasında her yazar, o aylık katkısı oranında pay alacaktır.

Örneğin sitenin aylık net gelirinin 100 birim olduğu, ilgili ayda sitede yeni paylaşılan yazıların da 100 birim olduğu bir durumda, ilgili ayda 20 yazı paylaşmış olan bir yazar 20 birim gelir elde edecektir.

 • Görüntülenme Başına Gelir: Her yazar, yazısının görüntülenmesi oranında pay alacaktır. İlk gelirde İlk gelirde yazarın o güne dek yazdığı tüm yazıların görüntülenmesi üzerinden paylaşım yapılacak; sonrasında her yazar, o aylık görüntülenmesi oranında pay alacaktır.

Örneğin sitenin aylık net gelirinin 100 birim olduğu, ilgili ayda sitede toplan görüntülenmenin 1000 birim olduğu bir durumda, ilgili ayda yazılarının 100 defa görüntülendiği bir yazar 10 birim gelir elde edecektir.

Her iki yöntemin de suiistimale açık olduğu ortadadır ve site yazarlarına güvenmeyi seçmektedir. Bir veya birkaç yazarın anormal bir durum bulunduğunu düşünmesi durumunda editörler ve yönetim gerekli araştırmayı yapmakla ve olayı sonuçlandırmakla yükümlüdür. Esas amaç hiçbir sorunun bulunmamasıdır, buna rağmen sorun oluşturan yazarların hesapları ve geçmiş yazıları silinecek, sitenin gelir ediniyor olması durumunda payları kendilerine ödenip siteyle ilgileri kesilecektir. Manevi yanı ağır basan bir sitenin maddi sorunlar nedeniyle işleyişinin aksaması veya yazarlarının huzursuz olması kabul edilebilir değildir.

Gelirlerin işleyişe zarar vermesi durumunda site reklam almayacak, yardım kabul etmeyecektir. Sitenin varlığı esastır, gelir edinmesi ikinci plandadır.

Close Menu