Çeyrek iktisatçı, yarı sosyolog, tam siyaset "bilimci". Demokrasi ve demokratikleşme, etik, gelir adaleti, yasallık ve meşruiyet, Türk modernleşmesi (1839-) ve (Sümer'den Bahailik'e) Mezopotamya dinleri ilgi alanları.

Site Footer